Chiều nay ngày 08/10/2020 hoc sinh nghỉ lúc 15h , lý do trời mưa to