Ngày 5 tháng 01 năm 2021 trường mẫu giáo Bình Quý tổ chức cho trẻ trải nghiệm tiệc buffer tại các điểm trường. Trẻ vô cùng thích thú tư mình trải nghiệm các món ăn.